Theoretical and Applied Mechanics Department

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
e-mail Друк PDF

Семінари 2005 року

11.02 Механічні моделі між фазової взаємодії в композитах Кравченко О.В. ---
25.02
Зв’язані задачі термов’язкопружності для плоских тіл з концентраторами напружень
Якименко Н.М. Кіровоградський державний технологічний університет
11.03
Двумерные статические и стационарные волновые поля в кусочно-однородных пьезокерамических телах
Сушко Т.С. Сумський державний університет
25.03
Применение поверхностных и объемных акустических волн в твердотельной гироскопии
Сарапулов С.А. “Спецтехмаш”
01.04
Динамічний принцип Сен-Венана
Грінченко В.Т. Інститут гідромеханіки НАНУ
08.04
Задачі статичної магнітопружності для тіл з магнітом’якого феромагнетика зі сфероїдальними включеннями та порожнинами
Терещенко Л.М. Інститут гідромеханіки НАНУ
15.04
Осереднення фізико-механічних властивостей регулярних волокнистих структур з урахуванням зв’язаності полів
Шрамко Ю.В. Сумський державний уныверситет
15.04 Інженерні проблеми зварювання тонколистових конструкцій Санченко В.А. Інститут електро-зварювання ім.Є.О.Патона
20.05
Современные методы определения механических свойств материалов индентированием Мільман Ю.В. Інститут проблем матеріалознавства НАНУ
17.06
Про роботу VI-го Міжнародного конгресу (м.Відень)
Карнаухов В.Г. Інститут механіки НАНУ