Theoretical and Applied Mechanics Department

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
e-mail Друк PDF
Головна статті
Сучасні проблеми механіки 2013
Організаційний комітет
28 серпня
29 серпня
30 серпня
Всі сторінки

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Співголови оргкомітету:

Вижва С. А., проректор з наукової роботи Київського націо­нального університету імені Тараса Шевченка;

Городній М. Ф., декан механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Члени оргкомітету:

Жук Я. О., завідувач кафедри теоретичної та прикладної меха­ніки Київ. національного університету імені Тараса Шевченка;

Острик В. І., зав. НДЛ механіки спряжених хвильових полів (відп. секр., тел.: (044) 259-03-04);

Маципура В. Т., професор кафедри; П’ятецька О. В., наук. сп.;

Борисейко О. В., Зражевський Г. М., Лебедєва І. В., Улітко І. А., доценти кафедри;

Яковенко К. І., пров. інж. (техн. секр., тел.: (044) 259-03-04);

Пучко Н. П., пров. інженер-математик (техн. секр., тел.: (044) 521-33-34).

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Грінченко В. Т., акад. НАН України, директор Інституту гідро­механіки НАН України;

Морозов М. Ф., акад. РАН, Санкт-Петербурзький державний університет, РФ;

Кушнір Р. М., чл.-кор. НАН України, директор Інституту при­кладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстри­гача НАН України;

Нікішов В. І., чл.-кор. НАН України, заст. директора Інституту гідромеханіки НАН України;

Гудрамович В. С., чл.-кор. НАН України, зав. відділом Інсти­туту технічної механіки НАН України і Державного косміч­ного агентства України;

Карнаухов В. Г., зав. відділом Інституту механіки імені С. П. Тимошенка НАН України;

Жук Я. О., зав. кафедри теоретичної та прикладної механіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Острик В. І., зав. лабораторії механіки спряжених хвильових полів Київ. національного університету імені Тараса Шевченка.