Theoretical and Applied Mechanics Department

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
e-mail Друк PDF

Семінари 2003 року

21.02 Інформація про поїздку до університетів США Мелешко В.В. КНУ ім.Т.Шевченка
--- Поступове розвантаження пружного півпростору від навантаження Герца Куценко О.Г. КНУ ім.Т.Шевченка
14.03 Контакт штампу з плоскою основою на пружній полосі, що знаходиться на жорсткій основі Острик В.І. КНУ ім.Т.Шевченка
21.03
Когерентні вихрові структури над жорсткою поверхнею
Гуржій О.А.
Інститут гідромеханіки НАН України
28.03 Дослідження спряжених полів у складних п’єзокерамічних тілах
Сушко П.С.
Сумський державний університет
04.04
Поздовжньо-крутильні деформації стальних канатів
Горошко О.О., Пучко Н.П
КНУ ім.Т.Шевченка
18.04
Гідромеханічне та електричне моделювання процесів передачі та перетворення акустичних сигналів у завитках органів слуху
Попов Ю.В.
---
23.05
Розвиток методу прямого інтегрування рівнянь плоскої задачі пружності для прямокутної області
Токовий Ю.
ІППММ ім.Я.С.Підстригача
30.05
Про асимптотику суми... Гомілко О.М., Улітко А.Ф., Зражевський Г.М.
Інститут гідромеханіки НАН України, КНУ ім.Т.Шевченка
06.06 Особливості реологічної поведінки розведених суспензій у рідинах з внутрішнім параметром
Грязнова В.О.
КНУ ім.Т.Шевченка
13.06
Математичне моделювання дослідження термопружних процесів у локально неоднорідних тілах
Червілко К.А.
Львівський університет ім.І.Франка
05.09
Розсіювання звукових хвиль на скінченому клині
Грінченко В.Т.
Інститут гідромеханіки НАН України
12.09 Варіаційне формулювання і умови існування та єдності розв’язків нелінійних задач механіки пружних пластин Мороз Г.І.
ІППММ ім.Я.С.Підстригача
10.10 Концентрація напружень у п’єзокерамічних тілах в околі еліптичного включення і гіперболоїдної виточки
Прощенко Т.М. Інститут механіки НАН України
--- Дослідження коливань тонкостінних пружних елементів з локальними неоднорідностями методом низькочастотної томографії Юрченко М.Є. Чернігівський університет
17.10
Метод побудови і дослідження розв’язків нелінійних крайових задач статики теорії пластин
Пасічник В.А.
Дніпропетровський нац.університет, кафедра мат.моделювання
24.10 Про нелінійну стійкість правильних точкових вихрових конфігурацій та площині та сфері
Куракін Л.Г. Ростовський держуніверситет
07.11 Про тецію Стокса в околі прямого кута при кінематичному збуренні течії Улітко А.Ф., Острик В.І.
КНУ ім.Т.Шевченка
14.11 Взаємодія ударної хвилі, викликаної електроіскровим пробоєм приповерхневого шару, з твердим тілом
Корольов С.В. Державна льотна академія України, м.Кіровоград
21.11 Квазістатичні задачі термопружності для плоско-шаруватих тіл при локальному нагріві Турчин О.Ю. Львівський університет ім.І.Франка
05.12 Напружено-демормований стан композитних матеріалів
Кабиш Ю.М. КНУ ім.Т.Шевченка
12.12 Експериментально-теоретичний аналіз електро-механічних резонансних коливань і ефективності перетворення енергії у п’єзокерамічних тонкостінних елементах конструкцій Карлаш В.Л. Інститут механіки НАН України
19.12 Розповсюдження гармонічних хвиль у циліндричній оболонці з дискретними ребрами Заруцький В.О., Прокопенко Н.Я.
Інститут механіки НАН України
26.12 Про особливості пружного поля у півпросторі при миттєвому навантаженні
Куценко О.Г. КНУ ім.Т.Шевченка