Theoretical and Applied Mechanics Department

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
e-mail Друк PDF

Семінари 2002 року

19.04 Розвиток дискретних лінійчатих і континуальних пластичних зон в околі концентрації напружень Кривень В.А. Тернопіль, Тернопільський державний технічний університет
10.05 Про крайову задачу аналітичних функцій в задачі для сферичної лінзи
Улітко А.Ф.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
17.05 До 70- річчя від дня народження професора САВЧЕНКА ВІТАЛІЯ ІВАНОВИЧА. Спогади, наукові доповіді з експериментальної механіки
Лобанов Л.М., Кепич Т.Ю. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
24.05 Утворення структур у рідині та сипучих середовищах у циліндрі, що обертається
Краснопольська Т.С. Український дослідний інститут   навколишнього середовища
07.06
Нескінченні системи для бігармонічних проблем плоскої теорії пружності
Мелешко В.В., Гомілко О.М.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут гідромеханіки
06.09
Параметричні коливання в'язкопружних шаруватих тонкостінних п'єзоелементів
Карнаухова О.В. Національний транспортний університет
13.09
Зв'язані задачі термомеханіки фізично нелінійних тіл при гармонічному навантаженні в одночастотному наближенні
Жук Я.О.
Інститут механіки НАНУ
27.09
Чисельно-асимптотичний метод вимушених нелінійних коливань пружних пластин
Кабак В.Н. Нікопольський університет
04.10 Коливання і дисипативний розігрів в'язко- пружних тіл при поліграфічному деформуванні, викликаному рухомим навантаженням Ревенко Ю.В.
Інститут механіки НАНУ
11.10 Варіаційний метод дослідження нелінійних процесів в обмежених об'ємах рідини Солодун О.В. Інститут математики НАНУ
25.10
Методи зменшення гідромеханічного опору
Нестерук І.Г. Інститут гідромеханіки НАНУ
01.11 Вплив неоднорідної деформації на характер розподілу електродного потенціалу вздовж границі, металеве тіло- електроліт
Горопацький В.Г. Фізико-механічний інститут НАНУ
22.11 Течія в'язкої нестисливої рідини поблизу вершини кругового конуса Малюга В.С. Інститут гідромеханіки НАНУ
29.11 Двовимірні задачі для багатозв'язних анізотропних тіл з тріщинами
Баєва А.І. Донецький університет
06.12 Власні коливання циліндричних оболонок з приєднаними твердими та пружними тілами Троценко Ю.В. Національний технічний
університет України "КПІ"
20.12 Зовнішня задача для сферичної лінзи
Каштанов А.В. Санкт-Петербурзький університет
---
Течія Стокса навколо системи прямокутних пластинок
Горовий О.М. Інститут гідромеханіки НАНУ