Theoretical and Applied Mechanics Department

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

Borysejko Oleksandr VitaliovychБорисейко Олександр Віталійович
кандидат фізико-математичних наук
доцент

Адреса:

Кафедра теоретичної та прикладної механіки
Механіко-математичний факультет
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Освіта:

1990 механіко-математичний факультет, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, диплом з відзнакою
1996 кандидат фізико-математичних наук, захистив у інституті механіки ім. С.П.Тимошенко

Професійна діяльність:

1990-1996 інженер та старший інженер, інститут механіки С.П. Тимошенка
1996-2000 асистент, кафедра вищої математики, Національний університет харчових технологій
2000-2001 докторант, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
2001-дотепер доцент, кафедра теоретичної та прикладної механіки, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Основний напрямок наукової діяльності:

Дослідження у галузі електропружності. Автор понад 40 наукових та науково-методичних праць.

Тема кандидатської дисертації:

Стійкість циліндричних та конічних оболонок з композитів з непружними елементами.

Викладає нормативні курси:

Теоретична механіка
Варіаційне числення
Теорія оптимального керування

Викладає спеціальні курси:

Лінійні задачі в теорії оптимального керування

(Перейти до робочих програм)

Основні публікації:

  1. Семенюк Н. П., Бабич И. Ю., Борисейко. А. В.  Об устойчивости ко-нических оболочек из металлокомпозитов за пределом упругости. – Механика компози-тов (Рига) 2001. – Т. 37,  №1. – С. 101 – 110.
  2. Механика композитов: В 12-ти т./ под общ. ред. А. Н. Гузя. Т.12. Устойчивость элементов конструкций. – Київ, ТОВ  "А. С. К." 2001, 375 с.
  3. Андрущенко В. О.,  Бендюг В. В., Борисейко О. В., Кононіченко М. В., Улітко І. А. Дослідження ефективності перетворення енергії у п’єзоелементах з розрізними електродами. – Вiсник Київського університету.- Сер.: фіз.-мат. науки. 2013.- Вип. 3.- C. 63–65.
  4. Андрущенко В. О., Борисейко О. В., Улітко І. А., Яцків С. Ю. Спектр резонансних частот біморфних п’єзоелементів. – Вiсник Київського університету.- Сер.: фіз.-мат. науки. 2013.- Вип. 3. – С. 66–68.

Навчальний посібник:

  • Улітко А. Ф., Борисейко О. В., Улітко І. А. Прикладні методи в задачах електропружності. К., 2007.